søndag 22. september 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

 Velkommen til årsmøte for Bærum biblioteks venner

torsdag den 11. april 2013 kl 19 i Storsalen på Bekkestua bibliotek!
 

Program:

1)      Valg av ordstyrer og referent

2)      Årsberetning og regnskap, valg av nytt styre

3)      Den nye biblioteksjefen, Trine Overskott Schøning presenterer seg

4)      Finn Erik Vinje forteller om den siste boken sin

ÅRSMØTE 2013


BÆRUM BIBLIOTEKS VENNER

Referat fra årsmøtet 11. april 2013 i Storsalen på Bekkestua bibliotek.

1.    Konstituering: Ordstyrer: Marianne Fauske, referent: Bjørgulf Claussen
             Årsmøtereferatet: Grethe Omholt-Jensen og Finn-Erik Vinje underskriver.

2.     Årsberetning og regnskap vedtas enstemmig.
 

3.     Valg. Valgkomiteens forslag til styret vedtas enstemmig:

Liv Birgit Christensen

Bjørgulf Claussen

Marianne Austin Fauske

Hilde Kopstad

Lise Munthe

Valgkomiteen fortsetter.

4.     Den nye biblioteksjefen har meldt avbud. Hun kan treffes på møtet til Høvik biblioteks venner den 18. juni.

5.     Finn-Erik Vinje fortalte om den siste boka si, eller bedre: - den senere boken sin.
 
Finn-Erik Vinje                                                                        Grethe Omholt-Jensen
  

tirsdag 13. mars 2012

ÅRSMØTE 2012
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BÆRUM BIBLIOTEKS VENNER

Tid: 15. mars 2012 kl. 19.00 Sted:
Bekkestua bibliotek

1.
Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
2.
Valg av møteleder, referent, to medlemmer til
undertegning av protokollen
3.
Styrets årsberetning for 2011
4.
Årsregnskap for 2011
5.
Fastsettelse av kontingent
6.
Valg av 4 styremedlemmer for 2 år, valg av 2
medlemmer til valgkomité
Årskontingent anmodes om å betales før årsmøte (vennligst
fyll ut giro/e-faktura med BBV 2012, fornavn og etternavn og gjerne e-mail
adresse).

Etter årsmøtet (ca. kl. 19.45) er møtet åpent for
andre enn medlemmer.
Det vil bli lett servering
Ola Teige, Nikolai Brandal og Eirik Brazier har
skrevet boken «Den mislykkkede spionen»- Fortellingen om kunstneren,
journalisten og landssvikeren Alfred Hagn (1882 – 1958). De to
førstnevnte vil komme og kåsere om Alfred Hagn og hans fantastiske liv. Det vil
også være mulig å kjøpe boken.

søndag 14. august 2011

Åpent møte 30.08.2011 kl.19.00
FREMTIDEN TIL BIBLIOTEKENE I


BÆRUM
Er biblioteket viktig for deg? Er du opptatt av fremtiden til biblioteket og bibliotekfilialene i Bærum? Er du opptatt av hva politikerne tenker om bibliotektjenesten i kommunen? Vil du vite hvilke planer de har for din bibliotekfilial?

Da inviteres du til et åpent møte i Foajesalen i Bærum Kulturhus i Sandvika tirsdag 30. august 2011 kl. 19.00.

Representanter for de politiske partiene er til stede og svarer på spørsmål. Ordstyrer er Finn-Erik Vinje.

Kafeen er åpen.

Velkommen.

Arr.: Bærum Biblioteks Venner og Høvik Biblioteks Venner


onsdag 18. mai 2011

Nytt styre i Bærum Biblioteks Venner fra den 17.03.2011

Den 17.03.2011 ble det avholdt årsmøte i BBV.

Det nye styret består av:


Bjørgulf Claussen, Lise Munthe, Liv Birgit Christensen, Inger Lise Soot, Emily Tamsin Robertson og Marianne Austin Fauske.  • En hovedoppgavene for styret er å arrangere et åpent informasjonsmøte mellom Bærums innbyggere og representanter for de ulike politiske partiene i forbindelse med valget til høsten. Vi ønsker å få frem de ulike partienes syn på bibliotekdriften i kommunen, og at det skal bli en diskusjon rundt dette temaet.


  • Styret ønsker å gjøre foreningen mer kjent blant innbyggerne i Bærum. Det skal bli enkelt å melde seg inn, og flere aktiviteter/tilbud/informasjon til medlemmene.


  • Prosjektet "Mitt drømmebibliotek" gjennomføres disse dager. Dette er en stilkonkurranse blant alle 8. klassingene i Bærum. De 3 beste oppgavene blir premiert med henholdsvis 3000,-kr, 2000,-kr, og 1000,-kr i premier. Vinnerstilen kommer på trykk i Budstikka.torsdag 29. april 2010

Nytt styre i BBV

Det nyvalgte styret i Bærum biblioteks venner har konstituert seg og fordelt vervene slik:

Leder:         Rita Leander, Jar (ny)
Nestleder:     Ralph Bie-Eriksen, Østerås (ny)
Kasserer:     Frode Valland, Slependen
Sekretær:     Bjørgulf Claussen, Bekkestua (ny)
Styremedlemmer:    Cherri Døhlen, Sandvika (ny), Lise Munthe, Bærums Verk og Finn- Erik Vinje, Bekkestua

På årsmøtet tok de siste årenes leder, Grethe Omholt-Jensen, ikke gjenvalg, og ble hyllet for sin store innsats for Bærums-bibliotekene i noen vanskelige år.


Rita Leander