fredag 15. januar 2010

Årsmøte og åpent møte med ny biblioteksjef 18. mars

Bærum biblioteks venner har årsmøte torsdag 18. mars 2010 for gamle og nye medlemmer.
Etter selve årsmøtet blir det arrangert et åpent møte. Den nye biblioteksjefen i Bærum, Heikki Knutsen, vil si noe om den nye bibliotekmeldingen (St.meld.nr.23 - 2008-2009)