søndag 14. august 2011

Åpent møte 30.08.2011 kl.19.00
FREMTIDEN TIL BIBLIOTEKENE I


BÆRUM
Er biblioteket viktig for deg? Er du opptatt av fremtiden til biblioteket og bibliotekfilialene i Bærum? Er du opptatt av hva politikerne tenker om bibliotektjenesten i kommunen? Vil du vite hvilke planer de har for din bibliotekfilial?

Da inviteres du til et åpent møte i Foajesalen i Bærum Kulturhus i Sandvika tirsdag 30. august 2011 kl. 19.00.

Representanter for de politiske partiene er til stede og svarer på spørsmål. Ordstyrer er Finn-Erik Vinje.

Kafeen er åpen.

Velkommen.

Arr.: Bærum Biblioteks Venner og Høvik Biblioteks Venner


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar