tirsdag 13. mars 2012

ÅRSMØTE 2012
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BÆRUM BIBLIOTEKS VENNER

Tid: 15. mars 2012 kl. 19.00 Sted:
Bekkestua bibliotek

1.
Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
2.
Valg av møteleder, referent, to medlemmer til
undertegning av protokollen
3.
Styrets årsberetning for 2011
4.
Årsregnskap for 2011
5.
Fastsettelse av kontingent
6.
Valg av 4 styremedlemmer for 2 år, valg av 2
medlemmer til valgkomité
Årskontingent anmodes om å betales før årsmøte (vennligst
fyll ut giro/e-faktura med BBV 2012, fornavn og etternavn og gjerne e-mail
adresse).

Etter årsmøtet (ca. kl. 19.45) er møtet åpent for
andre enn medlemmer.
Det vil bli lett servering
Ola Teige, Nikolai Brandal og Eirik Brazier har
skrevet boken «Den mislykkkede spionen»- Fortellingen om kunstneren,
journalisten og landssvikeren Alfred Hagn (1882 – 1958). De to
førstnevnte vil komme og kåsere om Alfred Hagn og hans fantastiske liv. Det vil
også være mulig å kjøpe boken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar