torsdag 29. april 2010

Nytt styre i BBV

Det nyvalgte styret i Bærum biblioteks venner har konstituert seg og fordelt vervene slik:

Leder:         Rita Leander, Jar (ny)
Nestleder:     Ralph Bie-Eriksen, Østerås (ny)
Kasserer:     Frode Valland, Slependen
Sekretær:     Bjørgulf Claussen, Bekkestua (ny)
Styremedlemmer:    Cherri Døhlen, Sandvika (ny), Lise Munthe, Bærums Verk og Finn- Erik Vinje, Bekkestua

På årsmøtet tok de siste årenes leder, Grethe Omholt-Jensen, ikke gjenvalg, og ble hyllet for sin store innsats for Bærums-bibliotekene i noen vanskelige år.


Rita Leander

fredag 19. mars 2010

Heikki Knutsen presenterte bibliotekmeldingen

Heikki Knutsen presenterte bibliotekmeldingen på årsmøtet til Bærum biblioteks venner torsdag 18. mars.
St.meld. nr. 23 (2008-2009)
Bibliotek - Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid

Her finner du presentasjonen i pdf-format

fredag 5. februar 2010

INNKALLING TIL ÅRSMØTET

Tid; Torsdag 18.mars kl. 19.00
Sted; Bekkestua bibliotek

1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
2. Valg av møteleder, referent, to medlemmer til undertegning av årsmøtereferatet.
3. Styrets årsmelding.
4. Årsregnskap (revidert) til godkjenning.
5. Virksomhetsplan for kommende år.
6. Fastsettelse av kontingent.
7. Valg av styre, revisor og valgkomite.
8. Andre saker spesielt nevnt i innkallingen.
9. Eventuelt.

Årskontingent anmodes om å betales før årsmøtet.

fredag 15. januar 2010

Årsmøte og åpent møte med ny biblioteksjef 18. mars

Bærum biblioteks venner har årsmøte torsdag 18. mars 2010 for gamle og nye medlemmer.
Etter selve årsmøtet blir det arrangert et åpent møte. Den nye biblioteksjefen i Bærum, Heikki Knutsen, vil si noe om den nye bibliotekmeldingen (St.meld.nr.23 - 2008-2009)