mandag 10. mars 2008

Årsmelding 2007

Styret valgt på årsmøtet 28.mars 2007:
 • Ellen Øyno (ikke på valg)
 • Olav Lindstad (ikke på valg)
 • Gunnar Nordtømme (gjenvalgt)
 • Sidsel Reimers (ny)
 • Jørn Vikan (ny)
 • Søren Oldgård (varamedlem)
 • Grethe Omholt-Jensen (varamedlem)

Styrevervene ble fordelt slik:

 • Leder: Ellen Øyno
 • Nestleder: Olav Lindstad
 • Kasserer: Gunnar Nordtømme
 • Sekretær: Sidsel Reimers
 • Valgkomite: Kirsten Grøtte (leder), Anna Marie Nes, Henny Moan


Styrearbeid

I perioden 28. mars 2007 – 27. mars 2008 har det vært holdt 8 styremøter.
Følgende saker ble behandlet:

 • Bevilgninger til biblioteket. Styret har arbeidet for at ressursene skal bringes opp på samme nivå som før nedskjæringene i 2004.
 • Biblioteksjefen redegjorde for økonomi og ressursstyring på styremøte
 • Forholdet mellom hovedbibliotek og filialene.
 • Årlig rapportering/regnskap for ressursfordelingen til ulike filialer og hovedbibliotek ble etterlyst.
 • Styret tok initiativ som førte til at kommunestyrets vedtak av 2004 om nedleggelse av filialene ble annullert høsten 2007.
 • Samarbeid er innledet i møte med Høvik biblioteks venner.
 • Bokloppemarked ble gjennomført 3 dager i februar 2008. Første kveld var reservert BBVs medlemmer. Styremedlemmene delte på arbeidet.
 • Et styremedlem har solgt barnebøker på bibliotektorget i juni.
 • Medlemslisten er ajouført, bl.a.med e-postadresser for 35 medlemmer. Antall medlemmer pr. 1.mars 2008 er 385.


Åpne møter
28.mars: Åpent møte og årsmøte. Karsten Alnæs holdt foredrag om sin bok ”Mørkets tid”. Ofelia Østrem Ossum spilte klaver. 30 tilhørere.
30.august: Åpent møte med kulturpolitikere fra alle partier i Bærum om økning av bevilgningene til bibliotekene. 30 tilhørere og 9 politikere.

Korrespondanse
Før og etter politikermøtet ble det sendt flere brev fra BBV til partilederne og til alle medlemmene i kommunestyrets levekårskomite. BBVs medlemmer har fått 3 brev fra styret: Invitasjon til politikermøtet
§ Invitasjon til loppemarkedet
§ Innkalling til årsmøtet 2008

Sidsel Reimers