søndag 22. september 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

 Velkommen til årsmøte for Bærum biblioteks venner

torsdag den 11. april 2013 kl 19 i Storsalen på Bekkestua bibliotek!
 

Program:

1)      Valg av ordstyrer og referent

2)      Årsberetning og regnskap, valg av nytt styre

3)      Den nye biblioteksjefen, Trine Overskott Schøning presenterer seg

4)      Finn Erik Vinje forteller om den siste boken sin

ÅRSMØTE 2013


BÆRUM BIBLIOTEKS VENNER

Referat fra årsmøtet 11. april 2013 i Storsalen på Bekkestua bibliotek.

1.    Konstituering: Ordstyrer: Marianne Fauske, referent: Bjørgulf Claussen
             Årsmøtereferatet: Grethe Omholt-Jensen og Finn-Erik Vinje underskriver.

2.     Årsberetning og regnskap vedtas enstemmig.
 

3.     Valg. Valgkomiteens forslag til styret vedtas enstemmig:

Liv Birgit Christensen

Bjørgulf Claussen

Marianne Austin Fauske

Hilde Kopstad

Lise Munthe

Valgkomiteen fortsetter.

4.     Den nye biblioteksjefen har meldt avbud. Hun kan treffes på møtet til Høvik biblioteks venner den 18. juni.

5.     Finn-Erik Vinje fortalte om den siste boka si, eller bedre: - den senere boken sin.
 
Finn-Erik Vinje                                                                        Grethe Omholt-Jensen