torsdag 29. april 2010

Nytt styre i BBV

Det nyvalgte styret i Bærum biblioteks venner har konstituert seg og fordelt vervene slik:

Leder:         Rita Leander, Jar (ny)
Nestleder:     Ralph Bie-Eriksen, Østerås (ny)
Kasserer:     Frode Valland, Slependen
Sekretær:     Bjørgulf Claussen, Bekkestua (ny)
Styremedlemmer:    Cherri Døhlen, Sandvika (ny), Lise Munthe, Bærums Verk og Finn- Erik Vinje, Bekkestua

På årsmøtet tok de siste årenes leder, Grethe Omholt-Jensen, ikke gjenvalg, og ble hyllet for sin store innsats for Bærums-bibliotekene i noen vanskelige år.


Rita Leander

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar