tirsdag 24. april 2007

Årsmelding 2006

Styret valgt på årsmøtet 15. mars 2006:
 • Marit Grindvold (gjenvalg)
 • Ellen Øyno (gjenvalg)
 • Anna Marie Nes
 • Gunnar Nordtømme
 • Kirsten Grøtte
 • Olav Lindstad, vara (gjenvalg)
 • Jan Christian Mollestad, vara

Styrevervene ble fordelt slik:

 • Leder: Marit Grindvold
 • Nestleder: Ellen Øyno
 • Kasserer: Gunnar Nordtømme
 • Sekretær: Kirsten Grøtte

Styrearbeid

Styret har hatt 9 møter i 2006 der bl.a. disse sakene ble behandlet:

 • 2 uttalelser om frivillighetsmeldingen til Bærum kommune. Styret gikk imot å bruke frivillige i stedet for fast ansatte i bibliotekene.
 • Møte med representanter fra Thon-gruppen om en eventuell flytting av Sandvika bibliotek til det utvidede Storsenteret. Det resulterte i en uttalelse til kommunen hvor flytting ble frarådet.
 • Biblioteksjef Torny Kjekstad deltok på et styremøte og presenterte resultatet av Brukerundersøkelsen 2005. Brukerne var misfornøyd med tilbudet av media og åpningstidene, men fornøyd med personalet på bibliotekene.
 • Eva Bellis fortalte i møte 22. mars om situasjonen ved Rykkinn bibliotek.
 • I møte 4. mai orienterte Anne Kathrine Kaels om Høvik bibliotek.

Møter

15. mars: Åpent møte og årsmøte. Tema: ”Hvordan vil datateknikken endre bibliotektjenesten fremover?” Innledere: Tord Høivik og Eirik Newth. Det var 17 fremmøtte.

17. oktober: Møte i forbindelse med Bekkestua Biblioteks 25 års jubileum. Tema: ”Bibliotek lønner seg”. Forsker Svanhild Aabø foreleste om ”Verdien av folkebibliotek”. Innlegg ved forfatter Ebba Haslund, tidl. biblioteksjef Kåre V. Hanssen og ordfører Odd Reinsfelt. Ca. 50 fremmøtte.

Styret har informert medlemmene, politikere og kommunens ledelse om sitt arbeid. Det har bl.a. resultert i at kommunen har bedt oss om uttalelser i noen biblioteksaker. Da uttaler vi oss på vegne av Bærum biblioteks brukere. Til informasjon kan det nevnes at ved budsjettbehandlingen høsten 2006 ble det bevilget 2 mill. kroner mer enn i 2005 til bibliotekene – 1 mill. til lønninger + 1 mill. til mediebudsjettet. Bærum Biblioteks Venner vil fortsatt arbeide for at budsjettet skal tilbake til nivået før nedskjæringene.

Medlemstall pr. 01.01.2007: 380.

Bærum 01.03.2007

Kirsten Grøtte
sekretær