fredag 19. mars 2010

Heikki Knutsen presenterte bibliotekmeldingen

Heikki Knutsen presenterte bibliotekmeldingen på årsmøtet til Bærum biblioteks venner torsdag 18. mars.
St.meld. nr. 23 (2008-2009)
Bibliotek - Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid

Her finner du presentasjonen i pdf-format