søndag 14. august 2011

Åpent møte 30.08.2011 kl.19.00
FREMTIDEN TIL BIBLIOTEKENE I


BÆRUM
Er biblioteket viktig for deg? Er du opptatt av fremtiden til biblioteket og bibliotekfilialene i Bærum? Er du opptatt av hva politikerne tenker om bibliotektjenesten i kommunen? Vil du vite hvilke planer de har for din bibliotekfilial?

Da inviteres du til et åpent møte i Foajesalen i Bærum Kulturhus i Sandvika tirsdag 30. august 2011 kl. 19.00.

Representanter for de politiske partiene er til stede og svarer på spørsmål. Ordstyrer er Finn-Erik Vinje.

Kafeen er åpen.

Velkommen.

Arr.: Bærum Biblioteks Venner og Høvik Biblioteks Venner


onsdag 18. mai 2011

Nytt styre i Bærum Biblioteks Venner fra den 17.03.2011

Den 17.03.2011 ble det avholdt årsmøte i BBV.

Det nye styret består av:


Bjørgulf Claussen, Lise Munthe, Liv Birgit Christensen, Inger Lise Soot, Emily Tamsin Robertson og Marianne Austin Fauske.  • En hovedoppgavene for styret er å arrangere et åpent informasjonsmøte mellom Bærums innbyggere og representanter for de ulike politiske partiene i forbindelse med valget til høsten. Vi ønsker å få frem de ulike partienes syn på bibliotekdriften i kommunen, og at det skal bli en diskusjon rundt dette temaet.


  • Styret ønsker å gjøre foreningen mer kjent blant innbyggerne i Bærum. Det skal bli enkelt å melde seg inn, og flere aktiviteter/tilbud/informasjon til medlemmene.


  • Prosjektet "Mitt drømmebibliotek" gjennomføres disse dager. Dette er en stilkonkurranse blant alle 8. klassingene i Bærum. De 3 beste oppgavene blir premiert med henholdsvis 3000,-kr, 2000,-kr, og 1000,-kr i premier. Vinnerstilen kommer på trykk i Budstikka.