onsdag 18. mai 2011

Nytt styre i Bærum Biblioteks Venner fra den 17.03.2011

Den 17.03.2011 ble det avholdt årsmøte i BBV.

Det nye styret består av:


Bjørgulf Claussen, Lise Munthe, Liv Birgit Christensen, Inger Lise Soot, Emily Tamsin Robertson og Marianne Austin Fauske.  • En hovedoppgavene for styret er å arrangere et åpent informasjonsmøte mellom Bærums innbyggere og representanter for de ulike politiske partiene i forbindelse med valget til høsten. Vi ønsker å få frem de ulike partienes syn på bibliotekdriften i kommunen, og at det skal bli en diskusjon rundt dette temaet.


  • Styret ønsker å gjøre foreningen mer kjent blant innbyggerne i Bærum. Det skal bli enkelt å melde seg inn, og flere aktiviteter/tilbud/informasjon til medlemmene.


  • Prosjektet "Mitt drømmebibliotek" gjennomføres disse dager. Dette er en stilkonkurranse blant alle 8. klassingene i Bærum. De 3 beste oppgavene blir premiert med henholdsvis 3000,-kr, 2000,-kr, og 1000,-kr i premier. Vinnerstilen kommer på trykk i Budstikka.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar