fredag 24. april 2009

Møte 23. mars 2009

Det nye styret i Bærum biblioteks venner hadde sitt første konstituerende møte den 23.4.09.
Vervene ble fordelt på folgende måte: Leder Grethe Omholt-Jensen.
Nestleder: Eva Marie Bellis, Sekretærer og styremedlemmer: Merete Blumensaadt og Rita Leander, kasserer: Frode Valland.
Varamedlemmer: Philip Newth og Finn Erik Vinje.
En oppgave for BBV i den nærmeste fremtid er å hjelpe til ved Bekkestua biblioteks store bokloppemarked som starter 5. og 6. juni. Medlemmer som har lyst til å hjelpe til å selge boklopper, kan melde sin interesse til Grethe Omholt-Jensen på telefon 67 54 22 83, mobil 906 33 240 eller på epost: gretheoj@c2i.net
Man planlegger plakat og brosjyre som kan legges ut ved alle filialene for å få flere medlemmer til venneforeningen. Det ble også uttrykt tanker om et arrangement i samarbeid med biblioteket for medlemmer og andre publikummere som muligens kan finne sted til høsten. Det ville være fint å kunne gjøre dette nå i jubileumsåret for Bærum bibliotek.
Philip Newth, Finn Erik Vinje og Grethe Omholt-Jensen vil sitte i en planleggingsgruppe for dette arrangementet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar