fredag 24. april 2009

Om Bærum biblioteks venner

Bærum biblioteks venner ble stiftet tirsdag 18.november 2003. Foreningen skal være en ideell og uavhengig organisasjon, partipolitisk nøytral. Den skal stå fritt overfor biblioteket – og samtidig ha et best mulig samarbeid med dette. Foreningen skal arbeide for å vise betydningen av tidsriktige, gode bibliotektjenester – og for å sikre slike tjenester for befolkningen i Bærum. Foreningen skal formidle publikums behov og ønsker overfor biblioteket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar